HMS-kurs april 2018

12.02.2018

NHO Reiseliv, i samarbeid med Fellesforbundet og Regionale verneombud, tilbyr nå et bransjetilpasset grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset retter seg mot verneombud, AMU-representanter, daglig ledere og andre som er opptatt av og jobber med HMS-spørsmål i hotell- og restaurantbransjen.

Les artikkelen
HMS-kurs våren 2018
HMS-kurs våren 2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester. Endringene skal styrke godkjenningsordningen for renhold.

Les artikkelen
Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Fra 1. januar 2018 innføres en generell minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering. Forskriftens minstelønnssatser gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk.

Les artikkelen
Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017
I siste utgave av Renholdsnytt er det portrettintervju av ny leder i Sekretariatet for regionale verneombud, Kirsti Been Tofte.

Kirsti startet i stillingen som leder av Sekretariatet for regionale verneombud 1. februar 2017.
- Det jeg har  med meg inn i jobben som ny RVO-leder, er å se betydningen av et godt og sikkert arbeidsmiljø og bidra med nytenkning og utvikling, sier Kirsti. Les artikkelen
Intervju med ny leder av sekretariatet.

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Ordningen med regionale verneombud i Hotell, Restaurant og Renhold, har opparbeidet seg en solid økonomi. I forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2.ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år»

Les artikkelen

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Ordningen med regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold skal styrke sin innsats og arbeid overfor virksomhetene i bransjen.

Les artikkelen
Vil du bli vår nye kollega!
Vil du bli vår nye kollega!

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017
Fredag 28. april er verdens arbeidsmiljødag.
Verdens arbeidsmiljødag er en årlig internasjonal markering hvor det settes fokus på viktigheten av HMS og god forebyggingskultur. Les artikkelen

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017
En rekke organisasjoner inviterer til renholdskonferansen den 15. juni 2017 i Bergen.

Tema på konferansen er flerkulturelle arbeidsplasser, sykefraværsoppfølging og virkemidler og tiltak og forebygging av sykefravær. Les artikkelen
Renholdskonferansen 2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Årsrapport 2016 er ferdig utarbeidet. Årsrapporten inneholder bl.a. årsrapport fra de regionale verneombudene, styrets årsberetning, årsregnskap og resultater fra spørreundersøkelse 2016.

Les artikkelen
Årsrapport 2016

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017
Ny revidert utgave av info brosjyre om RVO ordningen og hva de regionale verneombudene (RVO) gjør og hvilken myndighet de har, er utarbeidet.
Brosjyren beskriver konkret noe av det RVO-ene kan bidra med overfor virksomhetene innen overnatting, servering og renhold.
Brosjyren kan lastes ned her. Ønsker du å få brosjyren tilsendt kan du kontakte sekretariatet. Les artikkelen
Brosjyre "Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø"
Brosjyre "Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø"
Arkiv

HMS-kurs april 2018

12.02.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015