Årsrapport 2017

14.03.2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2017
Årsrapport 2017 for ordningen med Regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold bransjen er ferdigstilt. Årsrapporten inneholder bl.a. årsrapport fra de regionale verneombudene, regnskap 2017, oversikt over regionale verneombud og områdeinndeling. 

2017 har vært et spennende år for RVO ordningen i HRR, der bl.a. departement sin kartlegging av erfaringer med regionale verneombud ordningen ble ferdig. I mai 2017 mottok Fondsstyret brev fra Arbeids- og sosialdepartementet om at ordningen fortsetter, men at virkeområdet vurderes endret. Etter en egen høring er det nå bestemt at ordningens virkeområde vil bli klargjort i forskriften, slik at det blir tydelig at det er den aktiviteten virksomheten driver som er avgjørende for om den vil være omfattet av ordningen.

Høsten 2017 ble RVO-ordningen styrket med 4 nye RVO stillinger på Østlandsområdet samt 1 re-ansettelse i Midt Norge. Totalt er det nå 16 RVO-er som jobber innen hotell, overnatting og servering. Kjernevirksomheten til RVO-ene er å besøke små og mellomstore virksomheter. For å nå enda flere virksomheter har RVO-ene det siste året avholdt flere felles gruppeveiledninger i systematisk HMS-arbeid, både innen overnatting og servering og innen renhold. Erfaring viser at det er effektivt og utbytterikt å samle verneombud og ledere fra ulike virksomheter for å gi råd og veiledning, få til diskusjoner og dermed erfaringsutveksling for virksomheter med de samme utfordringene.

 

Ordningen finansieres ved at alle virksomheten innen virkeområdet betaler inn en pålagt avgift. Selve innkreving av avgiften er i løpet av året outsourset. Dette gir en mer effektiv innkreving og fornuftig bruk av ressursene i sekretariatet.

Les rapporten her

Arkiv

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015