Avgift 2018

24.04.2018
I løpet av uke 17, blir det sendt avgiftskrav til ca. 13500 virksomheter innen overnatting, servering og renhold som er registrert med under 2 ansatte. Avgiftskravet er pålydende minstebeløpet kr 250.
Avgiftskravet må innbetales innen 3 uker.

Virksomheter som er registrert med flere enn 1 ansatt, vil motta avgiftskrav i 3.kvartal. Nytt i år vil være at avgiften er forhåndsberegnet ut fra virksomhetens lønnsgrunnlag (2017) eller antall ansatte virksomheten er registrert med. Disse virksomhetene vil før avgiftskravet sendes motta informasjon om beregnet avgiftsbeløp per e-post eller brev. Dersom beregnet avgiftsbeløp ikke stemmer med virksomhetens egne tall, vil det være mulig å endre faktiske lønnsopplysninger, før endelig krav om avgift sendes ut.
Avgift for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, kreves inn i henhold til forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 14-3. Avgiften er lovpålagt alle virksomheter med aktivitet innen overnatting, servering og renhold, både virksomheter med ansatte og virksomheter uten ansatte (enkeltpersonforetak/enmannsbedrift).

Det er inngått avtale med Visma Collectors som leverandør av fakturaservice og inkasso. Visma vil også betjene kundeservice.

Les mer om avgiften og klageadgang

Oversikt over regionale verneombud finner du her
Arkiv

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015