Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom forskriftsendring klargjort virkeområde for ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, jmf. Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde. Forskriftsendringen innebærer at flere virksomheter, spesielt innen servering, vil omfattes av ordningen med regionale verneombud.

Med hjemmel Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde, vil følgende virksomheter fra 01.01.2019 være omfattet av ordningen med Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold;

Serveringsvirksomheter

Virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling etter lov 13.juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) eller bevilling etter lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikke mv ((alkoholloven)

Merknad:
For serveringsvirksomheter eller puber er ordningens virkeområde knyttet til Serveringslovens virkeområde § 2: Loven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Det vil si at alle virksomheter som har en eller annen form for servering som krever serveringsbevilling og/el. skjenkebevilling og der det er lagt til rette for at man kan fortære maten på stedet, omfattes av ordningen med regionale verneombud. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, puber, bakeriutsalg/konditori med servering, storkiosker, matboder og bensinstasjoner som selger «gatekjøkkenmat», og hvor det er lagt til rette for fortæring på stedet.

Renholdsvirksomheter

a)    Virksomheter som har krav om å være godkjent av Arbeidstilsynets etter forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. 
 
Merknad: 
Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet og med det omfattes av ordningen med regionale verneombud. Renholdsvirksomheter som ikke har søkt, men som har krav om godkjenning, omfattes også av ordningen. Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke.


Overnattingsvirksomheter

a)     Virksomheter som tilbyr overnatting, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter

Merknad:
Det er ingen endring fra dagens virkeområde for overnattingsvirksomheter.I bestemmelsens § 6-1, andre ledd, slås det fast at petroleumsvirksomheter ikke faller inn under virkeområde for ordningen, dette er ingen endring fra dagens praksis. Videre er det klargjort at området også gjelder for virksomheter som ikke har arbeidstakere og virksomheter som leier ut arbeidstakere til virksomheter (bemanningsbyråer) som er omfattet av bestemmelsene i første ledd bokstav a-c.

Innlemmelse av virksomheter vil skje elektronisk gjennom Enhetsregisteret, lister fra godkjenningsordningen for renhold og manuell innmelding fra RVO-ene som oppsøker virksomhetene. Det vil bli undersøkt med kommunene om muligheten for oversendelse av lister over virksomheter med serverings- og/el. skjenkebevilling.


Det vil komme nærmere informasjon om avgiftutsendelse og avgiftsberegning 2019.
Arkiv

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015