Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016
Fra samling for verneombud i renholdsbedrifter
Fra samling for verneombud i renholdsbedrifter

Tirsdag 14. juni var 10 verneombud fra renholdsbedrifter i Oslo området samlet til halvdags samling for verneombud. Invitasjon var sendt til et utvalg av virksomheter som regionalt verneombud Steve og Ibrahim hadde vært på bedriftsbesøk til.

Formålet var å bli bedre kjent med verneombudene og styrke deres kompetanse til å utføre jobben som verneombud på sin arbeidsplass. Regionale verneombud ønsker å skape et forum og legge til rette for nettverksbygging for verneombud som er ansatt i renholdsbedrifter. Tema på samlingen var bl.a. roller og ansvar i HMS-arbeidet, verneombudets rolle, risikovurdering, BHT som samarbeidspartner, tips til systematisk HMS-arbeid (Handlingsplan).
I fellesskap ble det diskutert de utfordringer verneombudene har og hvordan de kan lykkes i sitt arbeid som verneombud og hvordan de på en god måte kan bistå ledelsen og ansatte i bedriftens HMS arbeid.
Regionalt verneombud Steve og Ibrahim mottak mange gode tilbakemeldinger fra verneombudene om at det hadde vært  en nyttig og læringsrik samling hvor de hadde fått kunnskap som de kan bruke i sin rolle som verneombud på arbeidsplassen.
Arkiv

Virkeområde og avgift til ordningen med regionale verneombud

29.08.2019

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015