Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016
Avgiftskrav 2016
Avgiftskrav 2016

Sekretariatet sendte den 31. august ut det årlige lovpålagte avgiftskravet til ca. 20 000 virksomheter innen overnatting-, servering- og renoldsbransjen. Betalingsfrist er 14. september 2016.

Hva skal jeg betale i avgift ?

For enmannsbedrift/enkeltpersonforetak uten ansatte er avgiften kr 250.

Virksomheter med oppstart i inneværende år, skal innbetale minimumsbeløpet kr 250.

For virksomheter med primær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, beregnes avgiften 0'065% av totale bruttolønnsutgifter for foregående år (samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften). Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

For virksomheter med sekundær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) evt. virksomheter med annen næringskode, men som driver innen overnatting-, servering- el. renholdsbransjen, beregnes 0,065% av bruttolønnsutgifter for de ansatte/sysselsatte i den delen av virksomheten som er innen overnatting, servering el. renhold. Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

Er virksomheten i aktivitet deler av året eller kun har sporadisk aktivitet, skal minimumsavgift kr 250 betales. Virksomheter som ikke har aktivitet, skal ikke betale avgift. Kontakt sekretariatet dersom virksomheten ikke har aktivitet i inneværende år.
Klageadgang i saker som gjelder spørsmål om virksomheten omfattes av ordningen om regionale verneombud (RVO) for hotell, restaurant og renhold, les mer her


Dersom du har ytterligere spørsmål om avgiften og beregning av avgiften, kan du kontakte sekretariatet på tlf: 815 58 073 eller e-post  hrrfondet@arbeidstilsynet.no

Her kan du registrere avgift for 2016

For ofte stilte spørsmål – se vår brosjyre Hvorfor avgift?
Arkiv

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015