Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017
Fredag 28. april er verdens arbeidsmiljødag.
Verdens arbeidsmiljødag er en årlig internasjonal markering hvor det settes fokus på viktigheten av HMS og god forebyggingskultur.
Verdens arbeidsmiljødag er en bevissthetskampanje hvor hensikten er å skape internasjonal oppmerksomhet omkring omfanget av arbeidsrelatert skade og sykdom, og hvordan en forebyggingskultur kan redusere antallet av arbeidsrelaterte dødsfall og skader.

På verdens arbeidsmiljødag vil de regionale verneombudene oppsøke virksomheter å gjøre arbeidsgivere mer bevisst sitt ansvar for opplæring og forebygging for å unngå skader, ulykker og sykdom blant arbeidstakere. RVO-ene vil besøke aktuelle virksomheter, både sammen med Arbeidstilsynet, og alene. Du vil finne RVO på stand i Trondheim sentrum og ute på besøk hos skoler med kokkelinje. En av våre RVO har avtalt besøk med verneombud i flere bedrifter i Østfold.

Regionale verneombud bidrar til:
• Gode og sikre arbeidsplasser
• At helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven
• Gir råd og veiledning til arbeidsgivere og verneombud i HMS-arbeidet
Arkiv

Virkeområde og avgift til ordningen med regionale verneombud

29.08.2019

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015