Virkeområde og avgift til ordningen med regionale verneombud

29.08.2019

Alle virksomhet som har næringsaktivitet innen overnatting, servering eller renhold er omfattet av ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold.

Om ordningen med regionale verneombud
Ordningen med regionale verneombud er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og er et tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte næringer. Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksomhetene i bransjene overnatting, servering og renhold.

Virkeområde
Virkeområdet er hjemlet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 6-1 Virkeområde, og er knyttet opp mot virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling eller skjenkebevilling, har krav om å være godkjent i Renholdsregisteret eller tilbyr overnatting (hotell, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter etc.).


Nærmere om serveringsvirksomheter:
- alle virksomheter som har en eller annen form for servering som krever serveringsbevilling og/el. skjenkebevilling og der det er lagt til rette for at man kan fortære maten på stedet, omfattes av ordningen med regionale verneombud. Eksempler på serveringssteder  som er pliktige til å ha serveringsbevilling er; restauranter, kafeer, puber, bakeriutsalg/konditori med servering, storkiosker, matboder og bensinstasjoner. Stedet trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted. Det er kommunen som gir bevilling og som skal vurdere og avgjøre om virksomheten er pliktig til ha serveringsbevilling.

Nærmere om renholdsvirksomheter:
- alle virksomheter som har krav om å være godkjent av Arbeidstilsynet etter forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Renholdsvirksomheter som ikke har søkt, men som har krav om godkjenning, omfattes også av ordningen. Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke.

Nærmere om overnattingsvirksomheter:
alle virksomheter som tilbyr overnatting, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrehjem, ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter.

Avgift for 2019
I løpet av kort tid vil det bli sendt ut forhåndsberegnet avgiftskrav for innbetaling av avgift for 2019. Det er inngått avtale med Visma Financial Solutions AS som leverandør av fakturatjeneste og inkasso. Visma vil også betjene kundeservice.

 
Ta gjerne kontakt med regionale verneombud dersom du ønsker besøk eller har andre spørsmål til HMS-arbeidet du ønsker råd og veiledning.

a)

Arkiv

Virkeområde og avgift til ordningen med regionale verneombud

29.08.2019

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015