Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i bl.a. bransjene renhold og overnatting og servering. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trer i kraft 1. desember 2018.

Les artikkelen
Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom forskriftsendring klargjort virkeområde for ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, jmf. Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde. Forskriftsendringen innebærer at flere virksomheter, spesielt innen servering, vil omfattes av ordningen med regionale verneombud.

Les artikkelen
Nytt virkeområde fra 01.01.2019

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018
De regionale verneombudene avholder bransjedelt gruppeveieledninger i systematisk HMS-arbeid, ofte i samarbeid med Arbeidstilsynet og deres inspektører.
Målgruppe: Eiere, daglig ledere og verneombud i overnattings- og serveringsvirksomheter og renholdsvirksomheter

RVO arrangerer også  egne samlinger for verneombud der vi går gjennom verneombudets rolle, oppgave og ansvar. Samlingen er fin arena for erfaringsutveksling med andre verneombud i samme bransje. Les artikkelen
Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

Avgift 2018

24.04.2018
I løpet av uke 17, blir det sendt avgiftskrav til ca. 13500 virksomheter innen overnatting, servering og renhold som er registrert med under 2 ansatte. Avgiftskravet er pålydende minstebeløpet kr 250.
Avgiftskravet må innbetales innen 3 uker.

Virksomheter som er registrert med flere enn 1 ansatt, vil motta avgiftskrav i 3.kvartal. Nytt i år vil være at avgiften er forhåndsberegnet ut fra virksomhetens lønnsgrunnlag (2017) eller antall ansatte virksomheten er registrert med. Disse virksomhetene vil før avgiftskravet sendes motta informasjon om beregnet avgiftsbeløp per e-post eller brev. Dersom beregnet avgiftsbeløp ikke stemmer med virksomhetens egne tall, vil det være mulig å endre faktiske lønnsopplysninger, før endelig krav om avgift sendes ut. Les artikkelen
Avgift 2018

Årsrapport 2017

14.03.2018
Årsrapport 2017 for ordningen med Regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold bransjen er ferdigstilt. Årsrapporten inneholder bl.a. årsrapport fra de regionale verneombudene, regnskap 2017, oversikt over regionale verneombud og områdeinndeling.  Les artikkelen
Årsrapport 2017
Årsrapport 2017

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester. Endringene skal styrke godkjenningsordningen for renhold.

Les artikkelen
Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Fra 1. januar 2018 innføres en generell minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering. Forskriftens minstelønnssatser gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk.

Les artikkelen
Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017
I siste utgave av Renholdsnytt er det portrettintervju av ny leder i Sekretariatet for regionale verneombud, Kirsti Been Tofte.

Kirsti startet i stillingen som leder av Sekretariatet for regionale verneombud 1. februar 2017.
- Det jeg har  med meg inn i jobben som ny RVO-leder, er å se betydningen av et godt og sikkert arbeidsmiljø og bidra med nytenkning og utvikling, sier Kirsti. Les artikkelen
Intervju med ny leder av sekretariatet.

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Ordningen med regionale verneombud i Hotell, Restaurant og Renhold, har opparbeidet seg en solid økonomi. I forskrift om administrative ordninger § 14-3, 2.ledd, fremkommer det at «Fondsstyret har myndighet til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Fondsstyret skal sette ned avgiften dersom ordningen ved årsskifte har akkumulert et overskudd tilsvarende de totale driftskostnadene for foregående år»

Les artikkelen

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Ordningen med regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold skal styrke sin innsats og arbeid overfor virksomhetene i bransjen.

Les artikkelen
Vil du bli vår nye kollega!
Vil du bli vår nye kollega!
Arkiv

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015