Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Arbeidstilsynet inviterer til gratis seminar om risikovurdering av farlige stoffer. Seminaret holdes i fem ulike byer i mai - Oslo, Kristiansand, Bergen, Stjørdal og Tromsø.

Les artikkelen

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Vi skal ansette en HMS-rådgiver som skal styrke vår HMS-faglige kompetanse og være støttespiller og pådriver for de regionale verneombudene. Arbeidshverdagen vil bestå i tett oppfølging av 16 regionale verneombud spredd over hele landet, du vil være en diskusjonspartner og bidra til videreutvikling av ordningen. Vi er en del av et større arbeidsmiljø i Arbeidstilsynet og holder til i sentrale kontorlokaler i Oslo City.

Les artikkelen
Vil du bli vår HMS-rådgiver?

Årsrapport 2018

11.03.2019
I mars 2018 var det 5 år siden 12 regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold startet sitt arbeid med å styrke vernetjeneste og HMS-arbeidet i overnattings-, serverings- og renholdsbransjen.

Siden oppstarten har RVO besøkt og vært i kontakt med over 8000 virksomheter i HRR bransjen. Etter utvidelse i 2017 med 4 nye RVO på det sentrale Østlandsområdet, har det vært en styrking i arbeidet mot serveringsbransjen. Besøkstall for 2018 til virksomheter i serveringsbransjen er økt med nesten 30%. 
Les artikkelen
Årsrapport 2018

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Partene i serveringsbransjen og myndighetene har utviklet en egen e-guide på altinn.no for å starte og drive serveringssteder. Den skal gjøre det enklere for personer å starte og drive virksomhet i serveringsbransjen på lovlig vis.

Les artikkelen
E-guide for serveringsbransjen
E-guide for serveringsbransjen

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i bl.a. bransjene renhold og overnatting og servering. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trer i kraft 1. desember 2018.

Les artikkelen
Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom forskriftsendring klargjort virkeområde for ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, jmf. Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde. Forskriftsendringen innebærer at flere virksomheter, spesielt innen servering, vil omfattes av ordningen med regionale verneombud.

Les artikkelen
Nytt virkeområde fra 01.01.2019

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018
De regionale verneombudene avholder bransjedelt gruppeveieledninger i systematisk HMS-arbeid, ofte i samarbeid med Arbeidstilsynet og deres inspektører.
Målgruppe: Eiere, daglig ledere og verneombud i overnattings- og serveringsvirksomheter og renholdsvirksomheter

RVO arrangerer også  egne samlinger for verneombud der vi går gjennom verneombudets rolle, oppgave og ansvar. Samlingen er fin arena for erfaringsutveksling med andre verneombud i samme bransje. Les artikkelen
Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

Avgift 2018

24.04.2018
I løpet av uke 17, blir det sendt avgiftskrav til ca. 13500 virksomheter innen overnatting, servering og renhold som er registrert med under 2 ansatte. Avgiftskravet er pålydende minstebeløpet kr 250.
Avgiftskravet må innbetales innen 3 uker.

Virksomheter som er registrert med flere enn 1 ansatt, vil motta avgiftskrav i 3.kvartal. Nytt i år vil være at avgiften er forhåndsberegnet ut fra virksomhetens lønnsgrunnlag (2017) eller antall ansatte virksomheten er registrert med. Disse virksomhetene vil før avgiftskravet sendes motta informasjon om beregnet avgiftsbeløp per e-post eller brev. Dersom beregnet avgiftsbeløp ikke stemmer med virksomhetens egne tall, vil det være mulig å endre faktiske lønnsopplysninger, før endelig krav om avgift sendes ut. Les artikkelen
Avgift 2018

Årsrapport 2017

14.03.2018
Årsrapport 2017 for ordningen med Regionale verneombud (RVO) i hotell, restaurant og renhold bransjen er ferdigstilt. Årsrapporten inneholder bl.a. årsrapport fra de regionale verneombudene, regnskap 2017, oversikt over regionale verneombud og områdeinndeling.  Les artikkelen
Årsrapport 2017
Årsrapport 2017

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester. Endringene skal styrke godkjenningsordningen for renhold.

Les artikkelen
Endringer i Godkjenningsordningen for renhold
Arkiv

Seminar om farlige stoffer på arbeidsplassen

10.04.2019

Vil du bli vår HMS-rådgiver?

03.04.2019

Årsrapport 2018

11.03.2019

E-guide for serveringsbransjen

20.02.2019

Ny allmenngjøringsforskrift fra 01.12.2018

30.11.2018

Nytt virkeområde fra 01.01.2019

16.11.2018

Gruppeveiledning i systematisk HMS-arbeid

28.09.2018

Avgift 2018

24.04.2018

Årsrapport 2017

14.03.2018

Endringer i Godkjenningsordningen for renhold

23.01.2018

Allmenngjøring av lønn innen overnatting, servering og catering

23.01.2018

Intervju med ny leder av sekretariatet.

08.06.2017

Informasjon om innkreving av avgift 2017 – endring av avgiftsbeløp

18.05.2017

Vi søker etter 5 nye regionale verneombud

05.05.2017

Verdens arbeidsmiljødag 28. april

27.04.2017

Renholdskonferansen 2017

25.04.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet

10.01.2017

Utsendelse av avgiftskrav 2016

02.09.2016

Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud

22.08.2016

Intervju med regionalt verneombud

20.06.2016

Samling for verneombud i renholdsbedrifter

15.06.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

HMS-grunnkurs i arbeidsmiljø

18.02.2016

Ny brosjyre "På jobb i Norge - dette må du vite"

16.11.2015

Intervju med regionalt verneombud Nina og Steve

09.10.2015

Utsendelse av krav om avgift 2015

02.09.2015