Årsrapport

Fondsstyret skal innen 1. april hvert år utarbeide årsrapport om ordningens aktivitet det foregående året.
Årsrapporten inneholder bl.a. årsregnskap, revisors beretning, bransjevis årsrapport fra de regionale verneombudene, oversikt over de regionale verneombud.

Ønsker du å få tilsendt årsrapporten i papirutgave, kan du kontakte sekretariatet på tlf 815 58 073 eller E-post hrrfondet@arbeidstilsynet.no