Kundeportal


På kundeportalen kan du bl.a.
  • Endre forhåndsberegnet avgiftsbeløp
  • Registrere e-postadresse for å motta elektronisk faktura
  • Hente kopi av faktura
  • Se reskontro

Innlogging til Kundeportal her


Dersom du har spørsmål om kundeportalen, avgift og beregning av den, kan du kontakte sekretariatet på tlf: 815 58 073 eller E-post hrrfondet@arbeidstilsynet.no