RVO hjørnet

Her finner du RVO-enes gode tips og råd om HMS-arbeid, ofte stilte spørsmål og informasjon om våre gruppeveiledninger og samlinger.
månedens brev
Vi vil fremt mot sommeren jobbe med å oppdatere vår nettside og RVO Hjørnet til en mer informativ og brukervennlig nettside. Frem til da vil ikke innholdet på RVO Hjørnet bli oppdatert like ofte. Men du vil fortsatt finne oversikt over kommende gruppeveiledninger og verneombudssamlinger, ofte stilte spørsmål og gode tips og råd.
Les mer
Gode tips og råd

Verneutstyr

Verneutstyr er hjelpemidler som skal verne arbeidstakeren mot eksponering av skadelige stoffer eller påvirkninger. Eksempel på typer verneutstyr: hjelm, hørselvern, vernebriller, åndedrettsvern, vernehansker.
Les mer

Gruppeveiledninger og verneombudssamlinger

Det finnes mange regler og anbefalinger når det kommer til arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og det kan virke uoverkommelig å sette seg inn i alt på egen hånd. Vi RVO ønsker å gjøre det enklere for deg, og vil samtidig vise deg de mange fordelene ved å jobbe systematisk med HMS. Derfor arrangerer vi...
Les mer

Gruppeveiledning og verneombudssamling for renhold

De regionale verneombudene avholder bransjedelt gruppeveieledninger i systematisk HMS-arbeid, ofte i samarbeid med Arbeidstilsynet og deres inspektører. Målgruppe:  Eiere, daglig ledere og verneombud renholdsvirksomheter.  Temaer for veiledningen: • Enkel oversikt over gjeldene regelverk for bransjen og kunne bruke det som...
Les mer

Gruppeveiledning og verneombudssamling for serverings og overnattingsbransjen

De regionale verneombudene avholder bransjedelt gruppeveieledninger i systematisk HMS-arbeid, ofte i samarbeid med Arbeidstilsynet og deres inspektører. Målgruppe: Eiere, daglig ledere og verneombud i overnattings og serverings virksomheter. Temaer for veiledningen: • Enkel oversikt over gjeldene regelverk for bransjen og kunne bruke det som...
Les mer