RVO hjørnet

Her finner du RVO-enes gode tips og råd om HMS-arbeid, ofte stilte spørsmål og informasjon om våre gruppeveiledninger og samlinger.
månedens brev
Ergonomi er å tilpasse arbeidsmiljø og arbeidsteknikk til den enkelte ansatte. Arbeidsplassens utforming, omgivelser, lyssetting og utstyr skal tilpasses jobben som skal utføres på arbeidsplassen av den enkelte arbeidstaker. Ergonomi er særdeles viktig å tenke på i arbeidshverdagen, og ifølge tall fra NAV utgjør diagnoser innen muskelskjelettsystemet i underkant av 50% av alle sykmeldingstilfeller i Norge, og som årsak til uførhet er det ca. 35%. Dette er dermed den klart største diagnosegruppen både for sykmelding og uførhet. Flere offentlige rapporter anslår også at arbeidsrelaterte plager utgjør ca. 1/3 av årsakene til fravær.
Les mer
Gode tips og råd

Hva er avvik og hvordan få ansatte til å skrive avvik?

Et avvik er en uønsket hendelse som inntreffer og som har ført til skade på mennesker, miljø og utstyr. Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde skriftlig fra, rette opp og forebygge for å forhindre at en uønsket hendelse inntreffer.
Les mer

Gruppeveiledninger og verneombudssamlinger

Det finnes mange regler og anbefalinger når det kommer til arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og det kan virke uoverkommelig å sette seg inn i alt på egen hånd. Vi RVO ønsker å gjøre det enklere for deg, og vil samtidig vise deg de mange fordelene ved å jobbe systematisk med HMS. Derfor arrangerer vi...
Les mer

Gruppeveiledning og verneombudssamling for renhold

De regionale verneombudene avholder bransjedelt gruppeveieledninger i systematisk HMS-arbeid, ofte i samarbeid med Arbeidstilsynet og deres inspektører. Målgruppe:  Eiere, daglig ledere og verneombud renholdsvirksomheter.  Temaer for veiledningen: • Enkel oversikt over gjeldene regelverk for bransjen og kunne bruke det som...
Les mer

Gruppeveiledning og verneombudssamling for serverings og overnattingsbransjen

De regionale verneombudene avholder bransjedelt gruppeveieledninger i systematisk HMS-arbeid, ofte i samarbeid med Arbeidstilsynet og deres inspektører. Målgruppe: Eiere, daglig ledere og verneombud i overnattings og serverings virksomheter. Temaer for veiledningen: • Enkel oversikt over gjeldene regelverk for bransjen og kunne bruke det som...
Les mer