Sekretariatet

pc-og-telefon
Sekretariatet krever inn avgiften og svarer på spørsmål om avgiftsplikt og om hvordan avgiften beregnes. Sekretariatet ivaretar også personal- og fagansvaret for de regionale  vernombudene.


Postadresse:
Fondet for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold
Postboks 22 Sentrum
0101 Oslo

Organisasjonsnr.: 996 307 050 

Besøksadresse: Stenersgata 1 E, Oslo (Oslo City)

E-postadresse: HRRfondet@arbeidstilsynet.no

Telefon: 21566605 (sentralbord) Telefontid: 0900-1500

Telefaks: 22 17 47 07

Bankkonto: 1503 19 49928