Styret

Ordningen med regionale verneombud inngår i en stiftelse kalt Stiftelsen fondet for regionale verneombud i visse bransjer (hotell, restaurant og renhold). Stiftelsen har et fondsstyre og et sekretariat. Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyrets oppgaver og sammensetning er lovregulert i Forskrift om administrative ordninger, kapittel 4. Fondsstyrets medlemmer oppnevnes for 2 år av gangen. Funksjonstiden for det nåværende styret er 19.08.17 - 18.08.19.

Fondsstyret er satt sammen av partene fra arbeidslivet, pr d.d. bestående av representanter fra NHO Service, NHO Reiseliv, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Styreleder er Arbeidstilsynets representant.Leder Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet Oslo

ornulf.halmrast@arbeidstilsynet.no

Tlf. 917 85 129

Boks 8174 Dep., 0034 Oslo 
Medlemmer Clas Delp

Fellesforbundet

clas.delp@fellesforbundet.no

Tlf. 02306/911 58 742          

Pb 9199 Grønland, 0134 Oslo


Brede Edvardsen

Norsk Arbeidsmandsforbund

brede.edvardsen@arb-mand.no

Tlf. 815 45 100

Pb 8704 Youngstorget, 0028 OsloJostein Hansen

NHO Reiseliv

jostein.hansen@nhoreiseliv.no

Tlf. 23 08 86 40/930 14 591          

Pb 5465 Majorstuen, 0305 Oslo


Anne Jensen

NHO Service og Handel

anne.jensen@nhoservice.no

Tlf. 23 08 86 57/952 56 094           

Pb 5473 Majorstuen, 0305 Oslo
   
Varamedlemmer Mette Bakkerud Lundeland

Arbeidstilsynet

mette.bakkerud.lundeland@arbeidstilsynet.no

Tlf. 992 31 541

Boks 8174 Dep., 0034 OsloJens Petter Hagen

Fellesforbundet
Jens.petter.hagen@fellesforbundet.no            

Tlf. 02306          

Pb 9199 Grønland, 0134 Oslo


Erna Hagensen

Norsk Arbeidsmandsforbund

erna.hagensen@arb-mand.no

Tlf. 23 06 10 61           

Pb 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
  Helen Remman

NHO Reiseliv

Helen.remman@nhoreiseliv.no

Tlf. 23 08 86 49/412 09 886

Pb 5465 Majorstuen, 0305 Oslo  Tonje Thue Width

NHO Service og Handel

             

                       

Pb 5473 Majorstuen, 0305 Oslo